Jupyter használata

Futtatás: CTRL + Enter Új mező hozzáadása: '+'

In [ ]:
 

Feladat 0

Készíts egy Markdown típusú mezőt ami a nevedet tartalmazza!

Gergő

In [1]:
import this
The Zen of Python, by Tim Peters

Beautiful is better than ugly.
Explicit is better than implicit.
Simple is better than complex.
Complex is better than complicated.
Flat is better than nested.
Sparse is better than dense.
Readability counts.
Special cases aren't special enough to break the rules.
Although practicality beats purity.
Errors should never pass silently.
Unless explicitly silenced.
In the face of ambiguity, refuse the temptation to guess.
There should be one-- and preferably only one --obvious way to do it.
Although that way may not be obvious at first unless you're Dutch.
Now is better than never.
Although never is often better than *right* now.
If the implementation is hard to explain, it's a bad idea.
If the implementation is easy to explain, it may be a good idea.
Namespaces are one honking great idea -- let's do more of those!

Feladat 1

Írassuk ki a 'Hello Python World' szöveget!

In [ ]:
 

Feladat 2

Készítsünk egy 'v' változót, aminek adjuk a 10-es értéket!

In [ ]:
 

Feladat 3

Készítsük el a követekző változókat:

a értéke 7
b értéke True
c értéke 3.14
In [ ]:
 

Feladat 4

Irassuk ki az 'a' változó értékét, majd változtassuk meg 3-ra és irassuk ki újra!

In [ ]:
 

Feladat 5

Nézzük meg az alábbi kódot! Mi a hiba vele? Majd javítsuk ki!

In [ ]:
 

Feladat 6

Készítsünk egysoros commentet az előbbi függvényhez! (#)

In [ ]:
 

Feladat 7

Készítsünk több soros kommentet az előbbi függvényhez! (""")

In [ ]:
 

Feladat 8

Végezzünk el matematikai számításokat!

Adjunk össze két számot! (+)
Vonjunk ki két számot! (-)
Osszunk el két számot! (/)
Szorozzunk össze két számot! (*)
Használjunk hatványt! (**)
Osszunk maradékosan! (%)
In [ ]:
 

Feladat 9 (Étterem)

Egy éttermi számlához számoljuk ki a borravalót! (10% a borravaló)

A számla összege 3450 HUF + 25% ÁFA

megj: a %-ot 100-zal való osztással számoljuk ki és mindent tároljunk változóban!
In [ ]:
 

Feladat 10

Készíts egy szöveges változót "Hello ELTE" értékkel!

In [ ]:
 

Feladat 11

Mi a hiba az alábbi kóddal? Javítsuk ki!

In [ ]:
 

Feladat 12

A string objektum nem más mint karakterek tömbje. Irasuk ki az előbbi 's' változó 3. karakterét és a "PYTHON" szó 4. elemét!

In [ ]:
 

Feladat 13

String műveletek a "Python" szóval:

Tegyük egy válozóba!
Kérdezzük le a hosszát! (len())
Készítsünk belőle kisbetűs szót! (lower())
Készítsünk belőle nagybetűs szót! (upper())
Alakítsuk szöveggé a pi értékét! (str())
In [ ]:
 

Feladat 14

Konkatenáljunk össze a "Ma ","is " és a "tanultam" sztringeket!

In [ ]:
 

Feladat 15

Írassuk ki: "A pi értéke 3.14", úgy hogy a pi értéke egy szám voltozóban tároljuk!

In [ ]:
 

Feladat 16

Használjunk formázott kiiratást! A formázott kiiratásnál helyörzők rögzítik a szöveg helyét és egy tömbben tároljuk az értéket! Írassuk ki a nevünket a következő formátumban: "A családi nevem: XXXX, a keresztnevem: YYYY"

In [ ]:
 

Feladat 17

Kérjünk be a felhasználó nevét majd irassuk ki! (raw_input)

In [ ]:
 

Feladat 18

Használjunk python csomagokat! (datetime) Készítsünk egy 'now' változót aminke megadjuk az aktuális időt és irassuk ki a változót!

In [ ]:
 

Feladat 19

Az előbbi 'now' változó alapján irassuk ki az évet, hónapot és a napot!

In [ ]:
 

Feladat 20

Irassik az órát, percet másodpercet!

In [ ]:
 

Feladat 21 (Szebb dátum)

Írassuk ki a dátumot a következő formátumba: yyyy/mm/dd hh:min

In [ ]:
 

Feladat 22

Készítsünk logikai változókat egyenlőség vizsgálat alapján!

(10 + 17) == 3**16
1**2 <= -1
40 * 4 >= -4
100 != 10**2
In [ ]:
 

Feladat 23

Használjunk logikai operátorokat és hozzunk létre változókat! (and, or, not)

A kiértékelési sorrend: not, and, or

Mi lesz az eredménye a kövekezőnek? True or not False and False

In [ ]:
 

Feladat 24

Készítsünk elágazást! Írassuk ki hogy 'Azonos' ha két string azonos!

In [ ]:
 

Feladat 25

Készítsük el 'else' ággal az előbbi megoldást!

In [ ]:
 

Feladat 26

Készítsünk több if ágat arra hogy egy szám kisebb 5nél, 10nél, 20nál, vagy nem! (elif)

In [ ]:
 

Feladat 27 (Pyglatin)

Egy kitalált nyelv, ami a következőt csinálja: A szó első karakterét a végére rakja, majd hozzáveszi a 'ay' karakterláncot! Feladat:

Kérj be a felhasználótól egy szót és alakítsd pyglatin-ra!
Ellenőrizd le hogy a beírt-e valamit a user!
Ellenőrizzük lehogy csak betűket írt-e be a user!  (isalpha())
Alakítsuk át a bementet kisbetűsre!
In [ ]:
 

Feladat 28

Készítsük el a hello world függvényt!

In [ ]:
 

Feladat 29

Készítsünk olyan függvényt amely kiszámolja egy szám négyzetét!

In [ ]:
 

Feladat 30 (Fibonacci)

Készíts egy függvényt ami kiszámolja egy adott értékig a Fibonacci értéket!

In [ ]:
 

Feladat 31

Használjuk a math csomagot négyzetgyök számításra! Importáljuk be a math csomagot! (Ekkor ki kellrakni a math.-ot a fv elé) Importáljuk be csak a négyzet modult! (Ekkor nem kell) Importáljuk be az összes modult! (Ekkor se kell!)

In [ ]:
 

Feladat 32

Irassuk ki a math csomag moduljait! (dir(math))

In [ ]:
 

Feladat 33

Használjuk a beépített függvényeket! (max, min, abs, type)

In [ ]:
 

Feladat 34 (Leállító függvény)

Készíts egy olyan függvényt, amely paraméterként kap egy stringet. Ha a string "yes" akkor kiírja hogy "Leáll a gép", ha "no"-t kap akkor "mégis megy a gép" különben "nem értem"-et ír ki!

In [ ]:
 

Feladat 35 (Abszolult érték számítás)

Készíts egy olyan függvényt, amely paraméterként kapott értékről eldönti a típusát. Ha int vagy float, akkot kiírja az abszolult értékét, különben pedig hogy 'None'.

In [ ]:
 

Feladat 36

Készítsünk egy listát 5 elemmel, amik számok!

Kérdezzük le az első és harmadik elemét! 
Adjuk össze a második és negyedik elemét!
Adjunk hozzá egy új elemet!
In [ ]:
 

Feladat 37

Vegyünk hozzá még egy elemet a listához! (append)

Kérdezzük le a lista hosszát! (len)

In [ ]:
 

Feladat 38

Készítsünk 3 új listát, ami az első 4 elemet tartalmazza, ami az utolsó 2 elemet tartalmazza és egy ami a középső elemet tartalmazza!

In [ ]:
 

Feladat 39 (szöveg darabolás)

Szedjük ki változókba a következő szövegből az elemeket! A szöveg: 'catdogfrog'

In [ ]:
 

Feladat 40

Adjunk elemet a 2 pozícióba! (insert(pos, elem))

Kérdezzük le a dog pozícióját! (index('dog'))

Töröljünk egy elemet a listából! (remove)

In [ ]:
 

Feladat 41

Irassuk ki a lista tartalmat bejárással! (for .. in)

In [ ]:
 

Feladat 42

Irassuk ki rendezve a listát! (sort)

In [ ]:
 

Feladat 43 (Listák és for)

Készíts egy listát ami tartalmaz 5 számot! For ciklussal készíts egy másik listát, ami tartalmazza a számok négyzet elemeit! Irasd ki a számokat rendezve!

In [ ]:
 

Feladat 44

Készítsünk egy szótár típust, ami nyelveket és azonosítókat tartalmaz! (angol-1,német-2,francia-3)

In [ ]:
 

Feladat 45

Adjunk új elemet a szótárhoz és töröljük a 'német' kulcsot! (del)

In [ ]:
 

Feladat 46

Vegyük a következő objektumot és végezzük el a következő feladatokat:

Adjunk hozzá a 'gold' értékéhez 50-et!
Rendezzük le a 'backpack' listát!
Töröljük a 'dagger' értéket a 'backpack' listából!
Készítsünk egy új elemet, aminek az értéke egy lista 'alma', 'körte', 'banán'!
In [ ]:
 

Feladat 47

Irassuk ki az elemeket a for utasítással!

megj: a for a kulcsot fogja megkapni, és a sorrend rendezetlen
In [ ]:
 

Feladat 48 (Bevásárlás)

Készíts egy szótárat ami árakat tartalmaz! ('banán'->2, 'alma'->3,'körte'->1)

Készíts egy másik szótárat, ami a raktárat tartalmazza! ('banán'->0, 'alma'->5, 'körte'->3)

Készíts egy függvényt ami kiszámolja egy bevásárló lista értékét! (Figyelj hogy van-e elem a raktárban!) Frissítsd a raktár értékét!

In [ ]:
 

Feladat 49 (Osztály)

Készíts 3 hallgató ('irma','bruce','bob') szótárat, amikben van egy 'homework', 'tests', 'quiz' és egy 'name kulcs'! A 'name' legyen a hallgató neve, a többi érték pedig egy lista legyen, amiben az érdemjegyek vannak!

Pakold a hallgatókat egy listába, majd irasd ki az eredményeiket!

Készíts egy függvényt ami a kiszámolja az átlagot!

megj: int/int ->int, float/int ->float

In [ ]:
 

Feladat 50

Írassuk ki 5-ször hogy 'hello loop'! (while, for, break)

In [ ]:
 

Feladat 51 (kilépés)

Írjunk olyan ciklust, ami adig fut, amig nem kap egy 'n' betűt!

In [ ]:
 

Feladat 52

Készítsünk egy while-else alkalmazást! Irassuk ki 2-szer hogy 'hello', az else ágban pedig hogy vége!

In [ ]:
 

Feladat 53

Irassuk ki a számokat 1..20-ig! (for)

In [ ]:
 

Feladat 54

Készítsünk egy listát, majd irassuk ki az elemeit és az elem sorszámát! (enumarate)

In [ ]:
 

Feladat 55

Készítsünk két listát, ami számokat tartalmaz! Iteráljunk végig a két listán! (zip)

megj: a zip párokat ad vissza, és a legrövidebb lista végéig fut

In [ ]:
 

Feladat 56

Készítsünk egy Alma osztályt, aminek van egy korte függvénye!

In [ ]:
 

Feladat 57 (Bevásárlókocsi)

Készíts egy bevásárlókocsi osztályt, ami tárolni fogj a vásárolt termékeket! Lehessen hozzáadni a kosárhoz, lehessen törölni a kosárból és lehessen lekérdezni a kosár értékét!

In [ ]:
 

Feladat 58

Készítsünk egy Jármű osztályt, amiben van két függvény (kerekekszáma, évjárat) és készítsünk egy Autó osztályt, ami a Járműből öröklődik és definiáljuk felül az évjáratot!

megj: ősosztály meghívása: super()

In [ ]:
 

Feladat 59 (alakzatok)

Készítsük el az alakzatok osztályt, valamint a háromszög, négyzet, kör osztályokat! Az osztályokban legyen függvény a terület számítására!

In [ ]:
 

Feladat 60

Irassuk ki egy output.txt fájlba a 1..10-ig a számok négyzetét!

In [ ]:
 

Feladat 61

Olvassuk be az előző fájlt és irassuk ki a tartalmát! (read(), readline())

In [ ]:
 

Feladat 62

Olvassuk be a fájlt másképpen! Ne kelljen használni a close() utasítást! (with as)

In [ ]:
 

Feladat 63

Generáljunk egy listát, ami csak a páros elemeket tartalmazza!

In [ ]:
 

Feladat 64

Készítsünk egy olyan listát, ami a 1..5-ig tartalmazza a számok kétszeresét, de csak akkor ha 3mal is oszthatóak!

In [ ]:
 

Feladat 65

Készítsünk egy listát, ami 1..11-ig tartalmazza a számokat, majd vágjuk ki 2..9 közötti számok közül minden másodikat! ([start:end:step])

In [ ]:
 

Feladat 66

Készítsünk egy anonymous függvényt, ami a hárommal osztható számokat adja! (lambda)

In [ ]:
 

Feladat 67

Készítsünk egy lambda függvényt, ami kiszűri az alábbi üzenetből az 'X' változót!

In [ ]:
 

Feladat 68 (Szökőév)

Készíts egy olyan függvényt, ami megadja egy évszámról hogy szökőév-e!

In [ ]: